О нама

Институт за српску културу-Приштина/Лепосавић
Добро дошли!

        Институт за српску културу-Приштина/Лепосавић је мултидисциплинарна научна институција са одељењима за српски језик и књижевност, историју, археологију, историју уметности и етнографију у којој има 29 запослених (28 у научном сектору и 1 у администрацији).

        Научни сектор чине сарадници међу којима је 21 докторa наука(5 вишa научнa сарадника, 16 научних сарадника); 2 докторанда, истраживачa – сарадника, 2 докторанда, истраживача – приправника и 3 докторанда, стручна сарадника.

        Институт постоји од новембра 1987. године, када је Скупштина САП Косова донела Закон о оснивању Института за проучавање културе Срба, Црногораца, Хрвата и Муслимана, што је првобитни назив данашњег Института за српску културу–Приштина/Лепосавић. Допринос утврђивању научно-истраживачких циљева дале су престижне научне институције у земљи: Српска академија наука и уметности, Косовска академија наука и уметности, Филолошки и Филозофски факултет у Приштини, Нишу, Београду и Новом Саду, Албанолошки институт у Приштини, као и сви самостални научни институти у Београду и велики број истакнутих научних радника. Одлучено је да Институт буде мултидисциплинарна научна институција. Основана су одељења за српски језик, књижевност, националну историју, историју уметности, етнолошко и етно-музиколошко одељење и научно-документациони центар с научном библиотеком. Кроз своју вишедеценијску историју институт се развио у озбиљну научну институцију која се првенствено бави проучавањем српске културе на територији Косова и Метохије.

        Институт српску културу-Приштина/Лепосавић је акредитован Одлуком Одбора за акредитацију научноистраживачких организација на седници одржаној 20. марта 2018. године као научни инситут у области друштвених и хуманистичких наука. Претходну одлуку о акредитацији Института из 2014. године можете погледати овде.

        Седиште института од његовог оснивања, па све до половине 1999. године било је у Приштини када је био приморан да се измести у северни део КиМ. Данас се привремено седиште Института за српску културу-Приштина налази у Лепосавићу у Улици 24. новембра бб.