Вести

Уписи у национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије

        Уз рад из области начне делатности Институт за српску културу пружа допринос очувању нематеријалног културног наслеђа Срба на Косову и Метохији. Институт је, у том смислу, 2017. и 2018. године предложио неколико елемената нематеријалног културног наслеђа Срба на Косову и Метохији за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије. За вођење Регистра, као и … Continue reading Уписи у национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије