Sa promocije knjige Marije Jeftimijević Mihajlović u izdanju Instituta za srpsku kulturu – Priština, sa privremenim sedištem u Leposaviću