Биографије

Др Драгана Јањић
виши научни сарадник
руководилац пројекта

Др Јасмина Ахметагић
виши научни сарадник

Др Срђан Словић
виши научни сарадник

Проф. др Драган Танчић
научни сарадник
директор Института

Др Велибор Лазаревић
научни сарадник

Др Весна Зарковић
виши научни сарадник

Др Иван Бецић
виши научни сарадник

Др Далибор Велојић
научни сарадник

Др Ивана Женарју Рајовић
научни сарадник

Др Ана Мумовић
научни сарадник

Др Марија Јефтимијевић Михајловић
научни сарадник

Др Гордан Бојковић
научни сарадник

Др Александар Павловић
научни сарадник

Др Мирјана Бечејски
научни сарадник

Др Бојан Шево
научни сарадник

Др Звездана Елезовић
научни сарадник

Др Ена Мирковић
научни сарадник

Др Ана Стишовић Миловановић
научни сарадник

Др Joван Симјановић
научни сарадник

Др Петар Ристановић
научни сарадник

Др Јасмина Кнежевић
научни сарадник

Верица Михајловић
истраживач – сарадник

Марија Савић
истраживач – сарадник

Филип Обрадовић
истраживач – приправник

Марина Мијатовић
истраживач – приправник

Мирјана Симић
стручни сарадник

Сена Михаиловић Милошевић
стручни сарадник

Милена Шљивић
стручни сарадник