Др Ена Мирковић
истраживач – сарадник

Др Ена Мирковић        ДР ЕНА МИРКОВИЋ је рођена 1986. године у Пожаревцу, где је завршила и гимназију (2005). Историју је студирала на Филозофском факултету у Београду, на коме је дипломирала 2010. године са просечном оценом 9, 06. Исте године уписала је докторске студије историје. Током основних студија као млађи сарадник била је ангажована у Истраживачкој станици Петница, учествујући у организацији семинара и радионица. Као апсолвент радила је у Гимназији у Пожаревцу, а од 2011. хонорарно за Државну комисију за тајне гробнице убијених после 12. септембра 1944. године. У школској 2010/2011. години била је демонстратор у настави на Катедри за Историју Југославије. Од 2012. године сарађивала је на пројекту „Утврђивање цивилних жртава у Војводини током и после Другог светског рата 1941–1948” Међуакадемске комисије САНУ и Мађарске академије наука (МАН) за утврђивање цивилних жртава у Војводини за време и после Другог светског рата.

        Године 2013. постала је сарадник Института за српску културу – Приштина, с привременим седиштем у Лепосавићу, у коме је ангажована на пројекту Материјална и духовна култура Косова и Метохије, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Прво истраживачко искуство стекла је приликом израде дипломског рада ,,Часопис Наша стварност (1936–1939)“, којим је и отпочело њено стручно занимање за политичку улогу интелектуалаца левичарског опредељења. Истовремено, стекла је и прво искуство учествовања на научним конференцијама, с обзиром на то да је у мају 2010. године била учесник научног скупа одржаног у Русији поводом обележавања 65-те годишњице победе над фашизмом. Саопштење којим је учествовала било је посвећено губицима Црвене армије и партизанских јединица у борбама за ослобођење Београда 1944. године. Наредних година учествовала је на још неколико научних скупова. Докторску дисертацију под називом Благоје Нешковић (1907–1984). Политичка биографија одбранила је децембра 2016, са оценом 10, 00.

РЕФЕРЕНЦЕ:

КатегоријаНазив
M44Ена Мирковић, „Др Благоје Нешковић (1907–1984) – лекарска каријера бившег револуционара “, Зборник радова са V научно – стручног скупа одржаног 1–2. новембра 2013.године у Зајечару, Историјски архив „Тимочка крајина“, pp. 89 - 97, 978-86-84483-23-4, 61(497.11)(091)(082), 2014.
M52Ена Мирковић, Реферат о политичком стању у Србији, Војводини и Косову и Метохији, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 229 - 248, 0353-9008, 94(497.1)"1941/1952" 329.15:929 Nešković B., 2013.
M44Ена Мирковић, М. Живковић, ,,Махмутбеговић (Беголи) Сефедин (1885 – 1946) – сенатор Краљевине Југославије ˮ, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: национални научни скуп са међународним учешћем, tематски зборник од водећег националног значаја, Институт за српску културу, Лепосавић, књ. 2, pp. 155 - 171, 978-86-89025-26-2, 94(497.115)(082.834) 323(497.115)(082.834) 930.85(497.115)(082.834), 2016.
M53Ена Мирковић, Власи у пописима двадесетог века у Браничевском округу, Браничевски гласник, Braničevski okrug, 7, pp. 149 - 159 , 1451-2599, 314.117(=135.1)(497.11)"19", 2010.
M52Ена Мирковић, „Часопис „Наша стварност“ (1936−1939)“, Архив, Архив Југославије, година XIV, број 1−, pp. 133 - 147, 1450˗973, 930.25(497.11), 2013.
M52Ена Мирковић, „Извештај претседништву владе Народне Републике Србије о албанској националној мањини на Косову и Метохији“, Баштина, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 37, pp. 375 - 386, 0353-9008, 323.15(=18)(497.115)(093.2), 2014.
M44Ена Мирковић, Б. Славковић, „Општи пoглед на здравствене прилике у Југославији у периоду пре и после Другог светског рата (до 1960)“, Зборник радова са VI научно – стручног скупа ,,Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура“, Историјски архив „Тимочка крајина“, Зајечар, pp. 193 - 205, 978-86-84483-24-1, UDC: 61(497.11)(091)(082)., 978-86-84483-29-6, 2014.
M71Ена Мирковић, „Благоје Нешковић (1907-1984). Политичка биографија “, „Благоје Нешковић (1907-1984). Политичка биографија “, Филозофски факултет у Београду , pp. ---- - ----, 323.37:929 Nešković B., 323.37:929 Nešković B., 2016.
M44Ена Мирковић, ,,Благоје Нешковић и Косовско питање. Прилози истраживањуˮ, Тематски зборник од водећег националног значаја: Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 307 - 323, 978-86-89025-13-2, 94(497.115)(082), 2014.
M44Е. Мирковић, Б. Славковић, Здравље у народном животу у традицији и свакодневици у источној и јужној Србији, Зборник радова са VII научно – стручног скупа ,,Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура“, Историјски архив „Тимочка крајина“, pp. 193 - 205, 61(497.11)(091)(082), 2015.
M52Ена Мирковић, ,,Активности Благоја Нешковића у ревoлуционарном покрету на почетку Другог светског рата”, Баштина, Институт за српску културу, Лепосавић,, 39, pp. 209 - 227, 0353-9008, 321.15:929 Нешковић Б, 2015.
M34Е. Мирковић, Потери Красной Армии и партизнских отряадов, боровишихся за освобождение Белграда, Материалы Международной конференции „Поисковое движение в странах-участницах Второй мировой войны посвященной 65-летино Победы в Великой Отечественной войне, pp. 61 - 66, Подолык, 2010.