Научни сектор

У научном звању:

 1. Др Јасмина Ахметагић, виши научни сарадник, jaca.a@eunet.rs
 2. Др Срђан Словић, виши научни сарадник, drsrdjans@gmail.com
 3. Др Драгана Јањић, виши научни сарадник, dragana.janjicka@gmail.com
 4. Др Велибор Лазаревић, научни сарадник, veliborlazarevic55@gmail.com
 5. Др Драган Танчић, научни сарадник, dragan_tancic@yahoo.com
 6. Др Иван Бецић, виши научни сарадник, becic89@gmail.com
 7. Др Весна Зарковић, научни сарадник, vesna.zarkovic07@gmail.com
 8. Др Ивана Женарју Рајовић, научни сарадник, ivanazenarju@yahoo.com
 9. Др Ана Мумовић, научни сарадник, djordj_ana@yahoo.com
 10. Др Далибор Велојић, научни сарадник, d.velojic@yahoo.com
 11. Др Марија Јефтимијевић Михајловић, научни сарадник,
  mjmihajlovic@gmail.com
 12. Др Александар Павловић, научни сарадник, alek.pavlovic@orion.rs
 13. Др Мирјана Бечејски, научни сарадник, becejskim@gmail.com
 14. Др Гордан Бојковић, научни сарадник, gordanb7@gmail.com
 15. Др Бојан Шево, научни сарадник, bojansevo78@gmail.com
 16. Др Звездана Елезовић, научни сарадник, zvezdana.el@gmail.com
 17. Др Ана Стишовић Миловановић, научни сарадник ,
  anaorfelin@gmail.com

У истраживачком звању:

 1. Др Ена Мирковић,истраживач – сарадник, ena04111986@gmail.com
 2. Др Петар Ристановић, истраживач – сарадник,
  petar.ristanovic@gmail.com
 3. Др Јасмина Кнежевић, истраживач – сарадник, jasmina_vucetic@yahoo.com
 4. Милена Шљивић, докторанд, истраживач – сарадник,
  milena4music@yahoo.com
 5. Сена Михаиловић Милошевић, докторанд, истраживач – сарадник,
  sena.mihailovic@gmail.com
 6. Марија Савић, докторанд, истраживач – сарадник, marijasavic84@gmail.com
 7. Верица Михајловић, докторанд, истраживач – сарадник,
  verica.mihajlovic@yahoo.com
 8. Марина Мијатовић, докторанд, истраживач – приправник, marina.mijatovicc@gmail.com
 9. Филип Обрадовић, докторанд, истраживач – приправник, Philipobradovich@gmail.com

 

 1. Др Јован Симијановић
  jovan_simijanovic@yahoo.com
 2. Мирјана Симић, докторанд, стручни сарадник,
  mirjana.bazic@gmail.com