Пројекти

Актуелни пројекат

        Материјална и духовна култура Косова и Метохије  (Ев.бр. 178028)  – руководилац: др Драгана Јањић, виши научни сарадник.

        Пројекат финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.

Реализован пројекат  2006-2010

        Духовне појаве и стварлаштво српског народа на Косову и Метохији од ХV до ХХ века (Ев. бр. 148020)

Реализован пројекат  2001-2005 

        Историјске и националне основе духовне и материјалне културе српског народа на Косову и Метохији (Ев.бр. 1106)