Сарадници

Сарадници:

– 30 запослених (29 у научном сектору, 1 у администрацији)

Научни сектор:

– 21 доктора (4 виша научна сарадника, 13 научних сарадника, 3 истраживача – сарадника, 1 стручни сарадник)

– 1 магистар, истраживач – сарадник

– 4 докторанда, истраживача – сарадника

– 2 докторандa, истраживачa – приправникa

– 1 докторанда, стручна сарадника