Сарадници

Сарадници:

– 32 запослених (30 у научном сектору, 2 у администрацији)

Научни сектор:

– 20 доктора (3 виша научна сарадника, 14 научних сарадника, 2 истраживача – сарадника, 1 стручни сарадник)

– 1 магистар, истраживач – сарадник

– 5 докторанда, истраживача – сарадника

– 2 докторандa, истраживачa – приправникa

– 2 докторанда, стручна сарадника