Сарадници

Сарадници:

– 29 запослених (28 у научном сектору, 1 у администрацији)

Научни сектор:

– 21 доктора (5 виша научна сарадника, 16 научних сарадника)

– 2 докторанда, истраживача – сарадника

– 2 докторандa, истраживачa – приправникa

– 3 докторанда, стручна сарадника