Монографска издања

2020
Генерал-пуковник СМИЉАНИЋ Спасоје
Пут до неба и звезда: Записи и сећања, 2020.
Цена: 800,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
АХМЕТАГИЋ Јасмина М.
Знати унапред: параноја у српској књижевности, 2020.
Цена: 800,00 дин. ПОРУЧИТЕ
ВОЈИНОВИЋ КОСТИЋ Јелена,
Дискурс јавних политичких дебата, 2020.
Цена: 600,00 дин.   ПОРУЧИТЕ
ЈАЊИЋ Драгана
Унутрашња организација православне цркве, 2020.
Цена: 450,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
ПЕРИЋ ХАЏИ Нада
Записи из Призрена са извора, 2020.
Цена: 800,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
ПОПОВИЋ Мирослав
Стефан Драгутин-верска политика и култ, 2020.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
БЕЧЕЈСКИ Мирјана
Нулта дисциплина Данила Киша, 2020.
Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
ЛАЗАРЕВИЋ Велибор
Народне басме и лечења у Левчу и Темнићу, 2020.
Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
2019
ЗАРКОВИЋ Весна
Косово и Метохија у политици великих сила 1896-1908. године, 2019.
Цена: 1800,00 дин.    ПОРУЧИТЕ
ЗАРКОВИЋ Весна
Приштина на размеђи векова, 2019.
Цена: 800,00 дин.    ПОРУЧИТЕ
 ЈАЊИЋ Драгана
Етиопска (Абисинска) црква, 2019.
Цена: 400,00 дин  ПОРУЧИТЕ
ЈАЊИЋИЈЕВИЋ Горан
Иконолошки лавиринт-Felix Romuliana, 2019.
Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
ЛАЗАРЕВИЋ Велибор
Епске песме и баладе Левча и Темнића, 2019.
Цена: 1200,00 дин. ПОРУЧИТЕ
СТИШОВИЋ МИЛОВАНОВИЋ Ана
Нити истог клупка, 2019.
Цена: 600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
 ТАНЧИЋ Драган, ТАНЧИЋ Петар, ДОСТИЋ Синиша,
Организовани криминал – теоријски и методолошки приступ, 2019.
Цена: 1500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
ТОМАСОВИЋ Ђ. Мирко
Бог је с нама, 2019.
Цена: 600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
 
2018
ЂЕКИЋ Ђорђе
Свети Јован Владимир-историја и култ, 2018.
Цена 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
ЖИВКОВИЋ Милутин
Између ,,Велике Албаније” и окупиране Србије
Нови Пазар, Тутин и Ибарски Колашин (1941-1944), 2018.
Цена: 1000,00 дин.   ПОРУЧИТЕ
ЈЕФТИМИЈЕВИЋ Михајловић Марија
Знамења и значења, 2018.
Цена: 600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
СИМЈАНОВИЋ Јован
Друштвена историја Краљева-Ранковићева 1944-1955, 2018.
Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
СЛОВИЋ Срђан
Постмодернизам у друштвеним наукама и међународни односи, 2018.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
МИРКОВИЋ Eна
Благоје Нешковић,
2018.
Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
2016
ЖЕНАРЈУ Рајовић Ивана
Црквена уметност ХIХ века у Рашко-призренској епархији (1839-1912), 2016.
Цена: 1200,00 дин.   ПОРУЧИТЕ
МИЛОВАНОВИЋ Ивана
Постконфликтно друштво и свакодневица жена, 2016.
Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
СЛОВИЋ Срђан
Реалистичке, либералне, институционалистичке и теорије међународног друштва у међународним односима (Студија случаја Косова и Метохије), 2016.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
2015
БОЈОВИЋ Манић Јована
Зоонимија Ибарског Колашина, 2015.
Цена: 200,00 дин.  ПОРУЧИТЕ
МУМОВИЋ Ана
Косово отворена тема, 2015.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ