Институт за српску културу-Приштина/Лепосавић у посети манастиру Градац код Рашке