Изашао је нови број часописа ,,Баштина”

Изашао је нови број часописа ,,Баштина” Института за српску културу-Приштина/Лепосавић. Нови, обимни 45 број доноси најновија истраживања из области књижевности, политикологије и социологије, историје, историје уметности, историје културе, етномузикологије и етнологије.