Учешће истраживача Института за српску културу Приштина / Лепосaвић на III Конгресу Руског религијског друштва у Санкт Петербургу

       Проф. др Драган Танчић, директор, др Марија Јефтимијевић Михајловић и др Весна Зарковић, научни сарадници Института за српску културу Приштина / Лепосавић учествовали су на III Конгресу Руског религијског друштва „Религия и религии: Дискурсы и практики“. Конгрес је одржан од 4–6. октобра 2019. године у Санкт Петербургу, у организацији Руског религијског друштва, Катедре историје религије и теологије и Руског државног педагошког универзитета А. И. Герцена. Директор Драган Танчић је представио свој рад Отношения между Русской и Сербской православной церковью и политическими образованиями в России и Сербии в конце XX и начале XXI века, др Марија Јефтимијевић Михајловић Православное мировоззрение Ф. М. Достоевского в работах сербских исследователей, док је др Весна Зарковић имала излагање на тему Римско-католическая церковная пропаганда на службе Австро-Венгрии в Старой Сербии в конце XIX и начале XX века.
      Делегацију Института за српску културу Приштина / Лепосавић је примио декан Факултета историје и социјалних наука Алексей Васильевич Воронцов који је том приликом предложио потписивање споразума о даљој сарадњи двеју установа.