Институт на Сајму књига 20-27.10.2019.

Представљање издавачке делатности Института и промоције на којима су учествовали запослени, промотери и гости Института за српску културу – Приштина, са привременим седиштем у Лепосавићу на 64. Међународног београдског Сајма књига:


Понедељак 21. октобар 2019. у 15 часова
Maрија Јефтимијевић Михајловић, Знамења и значења (Огледи о српској књижевности Косова и Метохије), промотери: др Мирјана Бечејски, научни сарадник, проф. др Небојша Лазић, ванредни професор и др Марија Јефтимијевић Михајловић, аутор.

Понедељак 21. октобар 2019. у 16 часова
• Научни часопис Баштина св. 46 (2018); Баштина св. 47 (2019) и Баштина св. 48 (2019), друштвено-хуманистичке науке, промотери: проф. др Драган Танчић, ванредни професор, др Марија Јефтимијевћ Михајловић, научни сарадник и др Далибор Велојић, научни сарадник.

Уторак 22. октобар 2019. у 15 часова
Тематски зборник Српско-руски односи у прошлости и садашњости, књ. 2 (2018), 22 ауторска текста из језика, књижевности, политикологије, социологије, културологије, историје, археологије и етнологије, промотери: проф. др Драган Танчић, ванредни професор, др Марија Јефтимијевић Михајловић, научни сарадник и др Велибор Лазаревић, научни сарадник.

Уторак 22. октобар 2019. у 18 часова
Горан Јанићијевић, Иконолошки лавиринт Felix Romuliana Огледи из теорије касноантичке уметности, промотери: др Олга Шпехар, ванр.проф. Филозофског факултета у Београду, др Драгана Јанић, виши научни сарадник, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, др Иван Бецић, виши научни сарадник, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, мр Горан Јанићијевић-аутор

Среда 23. октобар 2019. у 18 часова
Синишта Достић, Драган Танчић, Петар Танчић, Организовани криминал Теоријски и методолошки приступ, промотери: др Миодраг Гордић, редовни професор, др Милан Милошевић, редовни професор, и аутори: доц. др Синиша Достић, проф. др Драган Танчић, ванредни професор.

Четвртак, 24. октобар 2019. у 15 часова
Ана Стишовић Миловановић „Нити истог клупка“, промотери: проф. др Милисав Савић, др Јасмина Ахметагић, виши научни сарадник, др Марија Јефтимијевић Михајловић, научни сарадник и др Ана Стишовић Миловановић, аутор, Институт за српску културу-Приштина/Лепосавић:

Четвртак, 24. октобар 2019. у 16 часова
Весна Зарковић, Косово и Метохија у политици великих сила 1896-1908; Приштина на размеђи векова, промотери: проф. др Марко Атлагић, редовни професор, проф. др Александар Растовић, редовни професор и научни саветник, проф. др Милош Ковић, ванредни професор и др Весна Зарковић, аутор.

Петак, 25. октобар 2019. у 15 часова
Ена Мирковћ, ,,Благоје Нешковић”, промотери: др Иван Бецић, виши научни сарадник, др Петар Ристановић, истраживач сарадник, др Милутин Живковић, научни сарадник и др Ена Мирковић, аутор.

Субота 26. октобар 2019. у 16 часова
Ђорђе Ђекић, Свети Јован Владимир – историја и култ, промотери: проф. др Марко Атлагић, редовни професор, проф. др Божидар Зарковић, ванредни професор и проф. др Ђорђе Ђекић, аутор.