Предавање о нематеријалном културном наслеђу Срба на Косову и Метохији у Српском културном центру у Приштини

У оквиру пројекта „Нематеријално је богатство“, који је организовао Српски културни центар у Приштини, а подржало Министарство културе и информисања Републике Србије, др Александар Павловић је 24. јуна 2020. године одржао предавање на тему нематеријалног културног наслеђа Срба на Косову и Метохији. Предавањем су били обухваћени елементи нематеријалног културног наслеђа Срба који су на предлог Института за српску културу 2017. и 2018. године уписани у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије. Ови елементи су „Женидба Краљевића Марка“ – покладна свадба у Штрпцу и „Бела вила“ – ускршњи обичај у Великој Хочи. Реч је о догађајима из корпуса народне културе које карактеришу обредни и друштвено-забавни елементи. Оба догађаја се одликују аутентичношћу и дуготрајношћу, а нарочито су значајни по томе што их Срби у Штрпцу, односно Великој Хочи виде као део своје традиције и важан чинилац у очувању свог идентитета. У склопу предавања у Српском културном центру о наведеним елементима су приказана два филма које је др Павловић снимио на терену.

Снимак је прилог РТВ КиМ