Реализовани пројекат

Реализовани пројекат 2011-2019

        Материјална и духовна култура Косова и Метохије  (Ев.бр. 178028)  – руководилац: др Драгана Јањић, виши научни сарадник.

        Пројекат финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС

        Пројекат Материјална и духовна култура Косова и Метохије обухвата мултидисциплинарна истраживања из готово свих области хуманистичких и друштвених наука, са циљем целовитог сагледавања духовне и материјалне културе Косова и Метохије, од немањићке епохе до краја ХХ века. Демографске и катастарске промене, развој појединих српских институција, проблеми унутрашњег правно-политичког и друштвеног развитка, фолклорне традиција, књижевно и ликовно стваралаштво, само су неке од централних тема заступљених у проучавању. Научни циљ је осветљавање историјских, политичких и других чињеница, као и културних феномена карактеристичних за простор Косова и Метохије у току осам векова, утврђивање историјске и духовне хомогености овог простора са другим просторима насељеним српским живљем, те тако и очување постојећих културних вредности и њихов развој у будућности.