Часопис Баштина

Часопис Баштина је научни гласник Института који се објављује од 1991. године и рангиран је као часопис од националног значаја М 51 (на основу категоризације Министарства за 2017. стр. 50). Уређује се у складу са Актом о уређивању научних часописа, а конципиран је као мултидисциплинарни научни часопис да би могао да апсорбује радове из хетерогених научних области, како би се задовољиле потребе запослених научника из сваке од научних дисциплина које су у програму научних истраживања на Институту. Овакав приступ омогућава публиковање широког дијапазона радова из области: књижевности, археологије, историје, историје културе, историје уметности, политикологије, етнологије, етномузикологије, социологије, а објављују се и приређена грађа, полемике, критике и прикази.

Међу члановима уређивачког и редакцијског одбора преовладавају запослени на Институту, али његов међународни карактер дају научници из Русије и Сједињених Америчких Држава. Часопис излази два пута годишње, а у њему преовладавају теме које су у складу са актуелним пројектом Института, тј. третирају подручје Косова и Метохије и области које гравитирају ка покрајини, али су присутни и радови који се баве читавим простором Србије, Југославије, Балкана, Европе, па и света.
Циљ уредништва часописа јесте да у наредном периоду у уредништво инкорпорира еминентне научнике и привуче квалитетне истраживаче како би часопис напредовао.
Одлуку о категоризацији Баштине можете погледати на следећем линку:

Упутство за сређивање радова за научни часопис Баштина као и за Тематске зборнике Инситута за српску културу-Приштина/Лепосавић можете преузети на следећим линковима:

Динамика предаје текстова за научни часопис „Баштина“ у 2021. години

  • Баштина св. 53 – рок за достављање рукописа 1. март 2021. године;
  • Баштина св. 54 – рок за достављање рукописа 1. јун 2021. године и
  • Баштина св. 55 – рок за достављање рукописа 1. октобар 2021. године.

У штампаном и електронском издању постоје следећи бројеви часописа:

Баштина свеска 53, 2021. pdf

Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 52, 2020. pdf

Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 51, 2020. pdf

Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 50, 2020. pdf

Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 49, 2019. pdf

Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 48, 2019. pdf

Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 47, 2019. pdf

Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

Баштина свеска 46, 2018. pdf

Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 45, 2018. pdf

Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 44, 2018. pdf

Баштина свеска 43, 2017. pdf

Баштина свеска 42, 2017. pdf

Баштина свеска 41, 2016. pdf

Баштина свеска 40, 2016. pdf

Баштина свеска 39, 2015. pdf

Баштина свеска 38

Баштина свеска 37

Баштина свеска 36

Баштина свеска 38, 2015. pdf

Баштина свеска 37, 2014. pdf

Баштина свеска 36, 2014. pdf

Баштина свеска 35

Баштина свеска 34

Баштина свеска 33

Баштина свеска 35, 2013. pdf

Баштина свеска 34, 2013. pdf

Баштина свеска 33, 2012. pdf

Баштина свеска 32

Баштина свеска 31

Баштина свеска 30 width=

Баштина свеска 32, 2012. pdf

Баштина свеска 31, 2011. pdf

Баштина свеска 30, 2011. pdf 

Баштина свеска 29

Баштина свеска 28

Баштина свеска 29, 2010. pdf

Баштина свеска 28, 2010. pdf 

У штампаном издању постоје следећи бројеви часописа:

Баштина свеска 27

Баштина свеска 26

Баштина свеска 25

Баштина свеска 27, 2009.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 26, 2009.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 25, 2008.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 24

Баштина свеска 23

Баштина свеска 22

Баштинa свеска 24, 2008.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 23, 2007.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 22, 2007.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 21

Баштина свеска 20/2

Баштина свеска 20

Баштина свеска 21, 2006.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 20/2, 2006.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 20, 2006.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 19

Баштина свеска 18

Баштина свеска 17

Баштина свeска 19, 2005.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 18, 2005.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 17, 2004.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 16

Баштина свеска 15

Баштина свеска 14

Баштина свеска 16, 2003.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 15, 2003.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 14, 2002.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 13

Баштина свеска 12

Баштина свеска 11

Баштина свеска 13, 2002.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 12, 2001.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 11, 2000.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 9/10

Баштина свеска 8

Баштина свеска 7

Баштина свеска 9-10,
1998-1999.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 8, 1997.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 7, 1996.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 6

Баштина свеска 5

Баштина свеска 4

Баштина свеска 6, 1995.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 5, 1994.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 4, 1993.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 3

Баштина свеска 2

Баштина свеска 1

Баштина свеска 3, 1992.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 2, 1991.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Баштина свеска 1, 1991.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ