Др Бојан Шево
научни сарадник

        ДР БОЈАН ШЕВО рођен је у Земуну 24. 8. 1978. године. Дипломирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2003. године, одсек политикологија, завршио специјалистичке студије 2004. године, смер контратероризам и организовани криминал. Магистарски рад је одбранио на тему Жртве тероризма, 2006. године, смер политичка теорија и методологија. Докторску дисетацију под називом Тероризам и безбедност крајем 20. и почетком 21. века одбранио је 2009. године (све наведене постдипломске студије код професора Драгана Симеуновића).

        Oдслужио je редовни војни рок 2003. године, ПВО аеродром Батајница (вођа тима за ракетну јединицу). Био је ангажован на пројекту Безбедност Београда у оквиру Института за политичке студије и Центра за истраживање безбедности и тероризма (финансиран од стране ОЕБС-а).

        Запослен у Институту за политичке студије од 2007. до 2010. године.

        Запослен у Институту за српску културу од краја 2011. године.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА

  1. Шево Бојан, ,,Избори и изборни систем”, Политичка ревија: часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику, год. 20(7), vol. 18, бр. 4 (2008), стр. 1239–1260.
  2. Шево Бојан, ,,Тероризам и културно наслеђе на Косову и Метохији”, Научни скуп ,,Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања”, Лепосавић, 2009, стр. 195–208.

Монографије:

  1. Танчић Драган, Шево Бојан, Научна схватања тероризма и жртава тероризма са основама концептуализације научног истрживања, Београд, 2007.
  2. Шево Бојан, Јањић Драгана, Танчић Драган, “Милосрдни анђео” и жртве тероризма на примеру СРЈ- Косова и Метохије, Београд, Институт за српску културу-Приштина, 2010.
  3. Шево Бојан, Јањић Драгана, Танчић Драган, Актуелни проблеми безбедности и терорирзма почетком 21. века, Београд, Институт за српску културу-Приштина, 2010.
  4. Танчић Драган, Јакшић Милена, Шево Бојан, Страдања српског народа на Косову и Метохији, Београд, Институт за српску културу-Приштина, 2012.
  5. Танчић Драган, Шево Бојан, Симијановић Јован, Проблеми научног дефинисања рата, агресије, тероризма и безбедности, Београд, 2013.