Др Далибор Велојић
научни сарадник

Др Далибор Велојић        ДР ДАЛИБОР ВЕЛОЈИЋ је рођен 3. 10. 1975. године у Нишу. Филозофски факултет у Нишу завршио је 2004. године када је дипломирао на студијској групи за историју. Докторску дисертацију под називом Војска у Нишу 1918-1941, одбранио је на Катедри за Историју Југославије на Филозовском факултету у Београду 2012. године.

        Област научног интересовања: Историја југословенске државе, посебно место и улога војске у друштву, историја институција и друштвена историја.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

  1. Велојић Далибор, ,,Први српски пешадијски пук у операцији за ослобођење Ниша 1918. године”, Пешчаник, 4, 2006, стр. 65-74.
  2. Велојић Далибор, ,,Улога војске у васпитању омладине – сарадња са спортским савезима у Нишу 1918-1941″, Војноисторијски гласник, 1, 2011, стр. 180-193.
  3. Велојић Далибор, ,,Нишка област и моравско – вардарски правац у стратегијским замислима и ратним плановима југословенског војног врха 1918-1941″, Историја 20. Века, 1/2012, стр. 43-62.
  4. Велојић Далибор, ,,Улога војске у модернизацији града (нишки гарнизон 1918-1941)”, Војноисторијски гласник, 1, 2012, стр. 71-88.

  5. Велојић Далибор, ,,Здравствено стање регрута на територији Косовске дивизијске области 1920-1934″, са научног скупа Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности , I, Београд, 2013, стр. 503-523.
  6. Велојић Далибор, ,,Стратегијска процена албанске границе са ратним плановима Војске Краљевине СХС против Албаније у време потписивања тиранских пактова 1926-1927″, Баштина, св. 35, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2013, стр. 171-186.
  7. Велојић Далибор, ,,Косовска дивизија у Априлском рату 1941″, Баштина, св. 36, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2014, стр. 223-242.
  8. Велојић Далибор, ,,Јединице војног ваздухопловства у Нишу 1918-1941″, Зборник радова са научног скупа Сто година српског војног ваздухопловства, I, Београд, 2014, стр. 67-82.

Монографије:

  1. Велојић Далибор, Војска у Нишу 1918-1941, Лепосавић, 2014.