Др Велибор Лазаревић
научни сарадник

Др Велибор Лазаревић        ДР ВЕЛИБОР ЛАЗАРЕВИЋ је рођен у Белој Води код Крушевца 1955. године. Дипломирао југословенску књижевност и српскохрватски језик на Филолошком факултету у Београду где је и магистрирао са темом Народна лирика Доњег Левча (1995.) и докторирао са темом Лирске народне обредне и посленичке песме пролећњег и летњег цилклуса у Срба (2008.) Сарађивао у бројним листовима и часописима. Био је уредник ИРО Багдала (1985-1990), потом је радио као новинар, уредник и одговорни уредник Општеобразовне редакције РТС (1990-2005). Уређивао је документарне и документарно игране серије трајне вредности: На изворишту, Дворови Београда, Цркве брвнаре у Србији, Музеји Србије, Трагом Карађорђа… Снимио је бројне етнографке, биографске, путописне и историографске емисије.

        Од 1972. бави се научноистраживачким радом, нарочито традиционалном народном културом и стваралаштвом. Иницијатор многих културних акција.
Члан је Удружења књижевника Србије и Удружења новинара Србије.

        Од 1. октобра 2008. запослен у Институту за српску културу – Приштина у Лепосавићу у научном звању научни сарадник. Председник је Научног већа Института за српску културу – Приштина / Лепосавић.

        Био је ангажован као предавач на Факултету хуманистичких наука у Београду за неколико предмета из области журналистике.

РЕФЕРЕНЦЕ:

КатегоријаНазив
M52Велибор Лазаревић, Srpske kletve kao napad i odbrana , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 397 - 402, 0353-9008, 821.163.41.09-84:398(049.32), 2013.
M53В. Лазаревић, Прожимање краљичких и лазаричких песама у Јужној Србији и околним крајевима, Лесковачки зборник, Народни музеј Лесковац, LVII, pp. 316 - 326 , 0459-1070, 398:303.442.23 930.85(497.11), 2017.
M42Велибор Лазаревић, Svetinje i znamenja Županjevca , Svetinje i znamenja Županjevca , Bela Voda : Ogranak Vukove zadužbine ; Vrnjačka Banja : SaTCIP, pp. 3 - 301, 978-86-87781-09-2 (OVZ), 930.85(497.11 Županjevac) 725/726(497.11) 94(497.11 Županjevac), 2016.
M45Велибор Лазаревић, Zadužbina za nezaborav , Bibliografija rukopisa Kruševca i okoline , Kruševac : Copy studio, pp. 243 - 251, 978-86-916941-0-4 , 016:084/087(497.11), 2013.
M52Велибор Лазаревић, Dva veka od rođenja Petra II Petrovića Njegoša : Neboš srpskog romantizma , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 67 - 77, 0353-9008, 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II 821.163.41:929 Petrović Njegoš P.II, 2013.
M52Велибор Лазаревић, Посмртни обичаји и тужбалице на Косову и Метохији, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 31, pp. 34 - 45, 0353-9008, 397.7(497.115), 2011.
M47Велибор Лазаревић, 26 одредница - укупно један табак, „Енциклопедија Крушевца и околине“ , Милирекс Крушевац, 538, pp. 3 - 383, 978-86-86033-31-4, 0/9(497.11)(031) 908(497.11 Крушевац и околина) (031), 2011.
M45Велибор Лазаревић, „Паклене муке Миодрага В. Годића“ , „Од пакла и натраг“, , Историјски архив Крушевца и Огранак Вукове задужбине Беле Воде, pp. 5 - 11, 978-86-82395-73-7, 821.163.41-94 , 2011.
M52Велибор Лазаревић, Беловодско рукописно четворојеванђеље, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 11 - 17, 0353-9008, 091=163.41 271.2-247.4/.8-277, 2015.
M52Велибор Лазаревић, Пантивек моравског народа, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 415 - 419, 0353-9008, 008(497.115), 2012.
M45Велибор Лазаревић, Manastir Vračevo , Manastir Vračevo , Leposavić : Narodna biblioteka "Sveti Sava", pp. 290 - 291, 978-86-83319-20-6 , 271.222(497.11)(497.115)-523.6 726(497.115)"13/14", 2016.
M42В. Лазаревић, Ивана Стефановић, Научне синтезе Слободана Симоновића, Научне синтезе Слободана Симоновића, Завичајни музеј Жупе, Александровац, 02:929 Симоновић С. 821.163.41.09 016:929 Симоновић С., 978-86-86829-20-7, 2017.
M53Велибор Лазаревић, Vučarski i ranilački obredi i pesme na Kosovu i Metohiji , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 28, pp. 27 - 38, 0353-9008, 821.163.41.09-14:398 398.4(497.115), 2010.
M31Велибор Лазаревић, Purose and significance of the Morava school museum of stone carling and sklulpture in Bela Voda , International Conference "Harmony of Nature and Spirituality in Stone" 3rd International Conference "Harmony of Nature and Spirituality in Stone", Kragujevac, Serbia ; organized by Associations, Stone Studio and Stone of Serbia, 3/2013, pp. 267 - 272, 978-86-88507-06-6, 691.2(082) 7.023.1-032.5(082) 553.5(082, Srbija, 21. - 22. Mar, 2013
M52Велибор Лазаревић, Српска обредна лирика пролећног и летњег циклуса, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 32, pp. 25 - 39, 0353-9008, 821.163.41.09-14:398; 398.82(497.11), 2012.
M49Велибор Лазаревић, Уредик монографије: Марија Јефтимијевић-Михајловић, Слика и идеја (поетика и критика), \"Слика и идеја (поетика и критика)\" , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 5 - 266, 978-86-82797-95-1 , 821.163.41.09“19“ 821.163.41.09, 2011.
M45Велибор Лазаревић, Село на капији Гледићких планина , „Доњи Дубач“, Beograd : Kulturno-prosvetna zajednica Srbije ; Trstenik : Narodna biblioteka "Jefimija", pp. 5 - 6, 978-86-7596-159-8, 908(497.11 Donji Dubič)929.52(497.11)94(497.11), 2014.
M49Велибор Лазаревић, Уредик монографије: Предраг Јашовић \"Писци српског реализма као књижевни критичари\", \"Писци српског реализма као књижевни критичари\", Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 7 - 304, 978-86-89025-02-6, 821.163.41.02:928“18“821.163.41. , 2012.
M52Велибор Лазаревић, „Задужбине за добро потомства и за спас душе“ , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 455 - 456 , 0353-9008 , 008(497.115), 2014.
M44Велибор Лазаревић, Ваља се не ваља се као народни законик и правилник, Тематски зборник од водећег националног значаја „Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава“, Институт за српску културу - Приштина, Лепосавић, књ. 1, pp. 61 - 70, 978-86-89025-25-5, 398.3(=163.41)(497.115), 2016.
M42Велибор Лазаревић, Комаране и Љубава, села Благотинског краја , Комаране и Љубава, села Благотинског краја , Bela Voda : Ogranak Vukove zadužbine, pp. 5 - 303, 978-86-87781-06-1, 908(497.11 Komaran) 908(497.11 Ljubava), 2014.
M44Велибор Лазаревић, Свадба на Косову и Метиохији као народно позориштеу , Тематском зборнику од водећег националног значаја Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 53 - 61, 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497, 2014.
M45Велибор Лазаревић, Junaci dunavske Košave , Košava sa Dunava , Kruševac : Društvo srpsko-ruskog prijateljstva "Pravoslavlje", pp. 335 - 336, 978-86-89153-07-1, 821.163.41-31 821.163.41.09-31 Simić T., 2016.
M52Велибор Лазаревић, Rade Drainac - sedam decenija posle , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 73 - 81, 0353-9008, 821.163.41.09-1 Drainac R., 2013.
M41Велибор Лазаревић, Народна лирика Левча и Темнића: поетска музичка традиција, народна књижевност, Народна лирика Левча и Темнића: поетска музичка традиција, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 7 - 207, 978-86-89025-06-4, 821.163.41.09-14:398 398(497.11) , 2012.
M42Велибор Лазаревић, Specijalni rezervat prirode Osredak u dolini Zapadne Morave , Specijalni rezervat prirode Osredak u dolini Zapadne Morave , Bela Voda : Ogranak Vukove zadužbine ; Vrnjačka Banja : SaTCIP ; Kruševac : Turistička organizacija, pp. 5 - 102, 978-86-87781-08-5 (OVZ), 719:502(497.11) 502.2(497.11), 2016.
M45Велибор Лазаревић, Владимир Бован, „Усмена књижевност Срба на Косову и Метохији и његова улога у српској култури“, Тематси зборник „Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања“, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 97 - 103, 978-86-82797-88-3 , 821.163.41.09:398, 2010.
M42Велибор Лазаревић, Bela Voda : istorija, kultura, turizam , Bela Voda : istorija, kultura, turizam , Bela Voda : Ogranak Vukove zadužbine ; Vrnjačka Banja : SaTCIP ; Kruševac : Turistička organizacija, pp. 5 - 145, 978-86-87781-07-8 (OVZ), 725/726(497.11 Bela Voda) 338.48(497.11 Bela Voda), 2016.
M45Велибор Лазаревић, Библиографија Миодрага В. Годића , „Од пакла и натраг“, , Историјски архив Крушевца и Огранак Вукове задужбине Беле Воде, pp. 117 - 121, 978-86-82395-73-7, 821.163.41-94 , 2011.
M49Велибор Лазаревић, Уређивање Моравског царославника, Моравски цароставник, Огранак Вукове задужбине Бела Вода, 3, pp. 11 - 133, 12821-0406, 82+008, 2010.
M45Велибор Лазаревић, “Крсна слава на Косову и Метохији“ , Тематски зборник \"Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју\", Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 55 - 64, 978-86-89025-03-3, 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082), , 2012.
M42Велибор Лазаревић, Народна лирика Левча и Темнића: истраживања и примери, Народна лирика Левча и Темнића: истраживања и примери, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 7 - 624, 978-86-89025-07-1, 821.163.41-14:398(082) 821.163.41.09-14:398 , 2012.
M47Велибор Лазаревић, СИНТЕЗЕ ДРАГИШЕ ОБРАДОВИЋА

(Драгиша Обрадовић, О уметности и уметницима, Народна библиотека "Др Душан Радић", Врњачка Бања 2010,1-167)
, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 419 - 420, 0353-9008, 008(497.115), 2013.
M47Велибор Лазаревић, Enciklopedija Kruševca i okoline, 45 odrednica (7, 27, 28, 33, 34, 37, 54, 55, 62, 96, 131, 155, 156, 191-193, 200, 202, 205, 210, 213, 220, 227, 259, 260,278-279, 301, 312, 316, 334, 337, 338, 344, 354, 365, 368, 379, 380, 417, 480, 485, 505, 532-533, 547, 575), Mala enciklopedija kruševačkog kraja, Aleksandrovac : Zavičajni muzej Župe, pp. 7 - ..., 978-86-86829-18-4 (broš.), 0/9(497.11)(031) 908(497.11 Kruševac i okolina)(031), 2016.
M42Велибор Лазаревић, Vodenice moravke u Tromoravlju : istorija - arhitektura - običaji- tehnika - tehnologija - rečnik , Vodenice moravke u Tromoravlju : istorija - arhitektura - običaji- tehnika - tehnologija - rečnik , Ogranak Vukove zadužbine , pp. 7 - 182 , 978-86-87781-05-4, 398:664.73(497.11)(091) 664.73(497.11)(091) 725.4:664.73(497.11)(091), 2013.
M41Велибор Лазаревић, Коморане: историја – вера – архитектура – култура – уметност, Коморане: историја – вера – архитектура – култура – уметност, Огранак Вукове задружбине, pp. 5 - 320, 978-86-87781-04-7, 271.222(497.11)-523.4/.6-9\"1831/2012\" 726.54(497.11)\"1831/2012\" 726.71(497.11)\"2012\", 2012.
M52Велибор Лазаревић, Одлике српске посленичке лирике пролећног и летнјег циклуса, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 15 - 21, 0353-9008, 821.163.41.09-14:398; 398.85(497.11), 2012.