Филип Обрадовић
истраживач приправник

ФИЛИП ОБРАДОВИЋ је рођен 29.01.1989. године у Косовској Митровици, где је стекао основно и средње образовање. Основне студије историје завршио је 2015. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици, са просечном оцено 8, 57 и стекао звање професора историје (Развој хералдике у Србији). Мастер студије историје завршио је 2017. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици, са просечном оцено 9, 00 и стекао звање мастер историје (Срби и хералдика). Студент је треће године докторских академских студија на Филозофском факултету у Косовској Митровици, на модулу Историја, са просеком 9, 44. Запослен је на Институту за српску културу – Приштина / Лепосавић као истраживач – приправник од јуна 2018. године. Служи се енглеским и немачким језиком.

РЕФЕРЕНЦЕ:

КатегоријаНазив
M14Elezović, Zvezdana M. Obradović, Filip M, Development of University Art Education in Kosovo and Metohija, Međunarodni tematski zbornik Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke, Evropski univerzitet Brčko distrikt 2018, 375-378, UDK 378.4:(497.11); ISBN 978-99955-99-39-3
M52Атлагић, Марко П. Елезовић, Звездана М. Обрадовић Филип М. Руски хералдички национални симболи у грбу и на заставама Србије за време Првог српског устанка (1804-1813) као знак покровитељства Русије над Србијом, Митолошки зборник 37, Рача 2017, 153-164, УДК 929.6/.9(497.11)"1804/1813"94(497.11)"1804/1813"327(470:497.11)"1804/1813";COBISS.SR-ID 239462156; ISBN 978-86-80684-04-8
M14Савић, Марија М. Обрадовић, Филип М, Анона милитарис на дарданском тлу за време Диоклецијанове владавине, Међународни тематски зборник Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, Институту за српску културу – Приштина / Лепосавић 2018, 485-492, УДК 94:336.2(37)"02"94(398)"02"; COBISS.SR-ID 264525068; ISBN 978-86-89025-35-4
M51Атлагић, Марко П. Обрадовић, Филип М, Вишеслав је српски а не хрватски кнез, а Вишеславова крстионица ранохришћански српски а не хрватски културни споменик, Баштина 44, Приштина / Лепосавић 2018, 139-148, УДК 904:726.596(497)"08"(049.2)929.731 Вишеслав, српски кнез (049.2); COBISS.SR-ID 26508238; ISSN 0353-9008
M44Елезовић Звездана М. Обрадовић Филип М. Мијатовић Марина Р, Споменик Григорију Степановичу Шчербини - симбол јединства Србије и Русије по питању статуса Косова и Метохије, Међународни тематски зборник Српско-руски односи у прошлости и садашњости, Институту за српску културу – Приштина / Лепосавић 2018, 223-230, УДК 725.94(497.115)316.7(497.11)"19"; COBISS.SR-ID 272604684; ISBN 978-86-89025-40-8
M51Атлагић, Марко П. Обрадовић, Филип М, Српски немањићки грбовни симболи - орлово крило у грбу хрватскога бана Павла I Брибирског, Баштина 45, Приштина / Лепосавић 2018, 259-270, УДК 929.6(497.13)"12/13"; COBISS.SR-ID 271561484; ISSN 0353-9008