Издавачка делатност

          Током своје историје, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић остварио је богату издавачку делатност објављујући монографије, тематске зборнике, зборнике радова са научних скупова, периодичне публикације, библиографије и каталоге. На овој страници можете погледати списак издања Института за српску културу – Приштина/Лепосавић и такође поручити она која вас занимају.

I Монографије:

А

АНДРЕЈЕВИЋ Даница
Видови српског модернизма: есеји о српској књижевности 20. века, 2011.
Цена: 600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 АРИТОНОВИЋ Ивана М.
Српске жене на Косову и Метохији у ратном окружењу, 2009.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

АХМЕТАГИЋ Јасмина M.
Невидљиво збивање: православна духовност у прози Григорија Божовића, 2012.
Цена: 400,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

АХМЕТАГИЋ Јасмина М.
Приповедач и прича, 2014.
Цена: 500,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

АХМЕТАГИЋ Јасмина М.
Знати унапред: параноја у српској књижевности, 2020.
Цена: 800,00 дин. ПОРУЧИТЕ

 

Б

БЕЧЕЈСКИ Мирјана
Нулта дисциплина Данила Киша, 2020.
Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

БЕЧЕЈСКИ Мирјана
Земаљски и небески знаци: књижевни огледи и студије, 2012.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

БОВАН Владимир
Обредне народне песме са Косова и Метохије, 2000.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

БОВАН Владимир
Јањићије Поповић, живот и дело, 2000.
ПРОДАТО 

БОВАН Владимир
Лирске и епске песме са Косова и Метохије, 2001.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

БОВАН Владимир
Народне приповетке и говорне умотворине са Косова и Метохије, 2005.
Цена 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

БОГАВАЦ Милован
Историја књижевности на Косову и Метохији, 2004.
ПРОДАТО 

БОЖОВИЋ Маринко
Говор Ибарског Колашина, 1998.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

БОЖОВИЋ Маринко
Говор Средњег Ибра, 2008.
Цена 600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 
БОЈОВИЋ Драгиша
Песник будућег века, 2002.
Цена: 200,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

БОЈОВИЋ Манић Јована
Зоонимија Ибарског Колашина, 2015.
Цена: 200,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 БУКУМИРИЋ Милета
Ономастика Горњег и Средњег Лаба, 2002.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

В

 ВАСИЋ Ненад
Геоекономија Косова, 2001.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 ВАСИЋ Ненад
Косовске алтернативе: политички плурализам од 1989. до преговора у Рамбујеу 1999. године, 2008.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ВЕЛОЈИЋ Далибор
Војска у Нишу 1918-1941, 2014.
Цена: 800,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ВУКАДИНОВИЋ Зоран, БОГАВАЦ Милован
Српска култура и просвета у Косовској Митровици 1836 – 1941, 2001.
ПРОДАТО

ВУЧЕТИЋ Јасмина
Наличје форме и идеје: књижевност и језик у контексту културе и традиције, 2012.
Цена: 500,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

ВОЈИНОВИЋ КОСТИЋ Јелена,
Дискурс јавних политичких дебата, 2020.
Цена: 600,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

View Page

Д

ДЕНИЋ Сунчица
Књижевно дело Манојла Ђорђевића Призренца, 2003.
Цена: 300,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

ДЕНИЋ Михајловић Сунчица
Српски писци на Косову и Метохији (1871-1941), 2008.
Цена 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 ДЕНИЋ Сунчица
Прогон и завичај: српска књижевност Косова и Метохије, 2011.
Цена: 400,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

 

 

ДИМИЋ Душан
Ономастика Сиринићке жупе, 2003.
Цена: 300,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

 

Ђ

 ЂЕКИЋ Ђорђе
Свети Јован Владимир-историја и култ, 2018.
Цена 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЂИЛАС Јагош К.
Школе на Косову и Метохији од Немањића до 1912, 2000.
ПРОДАТО 

 ЂОРЂЕВИЋ Милош
Модели српског романа 1945-1955, 1996.
Цена 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЂОРЂЕВИЋ Милош,Богавац Милован Ј, Парлић-Божовић Јасна
Српске школе у Вучитрну 1912–1998, 1998.
Цена: 200,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЂОРЂЕВИЋ Милош
Стваралачки дух и аналитички чин 1, 2001.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЂОРЂЕВИЋ Милош
Стваралачки дух и аналички чин 2, 2002.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЂОРЂЕВИЋ Милош
Дело Вука Филиповића, 2004.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЂОРЂЕВИЋ Ана
Вера у стварање: верски мотиви у приповеткама Симе Матавуља, 2012.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЂУРИЋ Мишина Вељко
Прилози за историју Српске православне цркве I, 2006.
ПРОДАТО

 

ЂУРИЋ Мишина Вељко
Прилози за историју Српске православне цркве 2, 2007.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЂУРИЋ Мишина Вељко
Шта ће у Сплиту Свети Сава, 2007.
ПРОДАТО

 

Е

 

 ЕЛЕЗОВИЋ Глигорије Глиша
Речник косовско-метохијског дијалекта 1-2, 1998.
Цена за оба тома 2000,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

ЕГЕРИЋ Мирослав
Срећна рука, 2004.
Цена: 200,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

 

Ж

 

ЖЕНАРЈУ Рајовић Ивана
Црквена уметност ХIХ века у Рашко-призренској епархији (1839-1912), 2016.
Цена: 1200,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

ЖИВКОВИЋ Милутин
Између ,,Велике Албаније” и окупиране Србије
Нови Пазар, Тутин и Ибарски Колашин (1941-1944), 2018.
Цена: 1000,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

 

З

 

ЗАРКОВИЋ Весна
Косово и Метохија у политици великих сила 1896-1908. године, 2019.
Цена: 1800,00 дин.    ПОРУЧИТЕ

ЗАРКОВИЋ Весна
Приштина на размеђи векова, 2019.
Цена: 800,00 дин.    ПОРУЧИТЕ

 

ЗАРКОВИЋ Весна
Афера у Ибарском Колашину 1901-1902. године, 2007.
Цена: 600,00 дин.    ПОРУЧИТЕ

ЗАРКОВИЋ Божидар
Хотачка Метохија, 2002.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

И

  

 ИВАНОВИЋ Радомир
Књижевно обликовање стварности, 2003.
Цена: 300,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

  

Ј

 ЈАЊИЋ Драгана
Етиопска (Абисинска) црква, 2019.
Цена: 400,00 дин  ПОРУЧИТЕ

ЈАЊИЋ Драгана
Преподобни Петар Коришки, 2007.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈАЊИЋ Драгана
Неке особености Несторијанске цркве, 2013.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈАЊИЋ Драгана
Дохалкидонске цркве, 2012.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈАЊИЋ Драгана
Јерменска црква, 2014.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈАЊИЋ Драгана
Унутрашња организација православне цркве, 2020.
Цена: 450,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈАЊИЋИЈЕВИЋ Горан
Иконолошки лавиринт-Felix Romuliana, 2019.
Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈАШОВИЋ Предраг
Живот и дело Милорада Радуловића, 2008.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈАШОВИЋ Предраг
Притоке књижевности Косова и Метохије, 2010.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈАШОВИЋ Предраг
Писци српског реализма као књижевни критичари, 2012.
Цена 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈЕВРИЋ Милорад
Из српског реализма, 2002.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈЕВТОВИЋ Миленко
Личност и дело Григорија Божовића 1-2, 1996.
Цена оба тома: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈЕВТОВИЋ Миленко
Григорије Божовић у књижевној критици, 2004.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈЕФТИМИЈЕВИЋ Михајловић Марија
Слика и идеја: поетика и критика, 2011.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈЕФТИМИЈЕВИЋ Михајловић Марија
Миљковић између поезије и мита, 2012.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЈЕФТИМИЈЕВИЋ Михајловић Марија
Знамења и значења, 2018.
Цена: 600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

K

 

 КОСТИЋ Драгомир
Свила у пепелу (антологија српске прозе Косова и Метохије 1945–2000), 2000.
Цена: 200,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

 КОСТИЋ Драгомир
Српска проза на Косову и Метохији (1945-2000), 2002.
Цена: 200,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

 

Л

 ЛАЗАРЕВИЋ Велибор
Манастир Коморане: историја – вера – архитектура – култура и уметност, 2012.
Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 ЛАЗАРЕВИЋ Велибор
Народна лирика Левча и Темнића:истраживања и примери, 2012.
Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ЛАЗАРЕВИЋ Велибор
Народна лирика Левча и Темнића: поетика и музичка традиција, 2012.
Цена: 600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

ЛАЗАРЕВИЋ Велибор
Епске песме и баладе Левча и Темнића, 2019.
Цена: 1200,00 дин. ПОРУЧИТЕ

ЛАЗАРЕВИЋ Велибор
Народне басме и лечења Левча и Темнића, 2020.
Цена: 1000,00 дин. ПОРУЧИТЕ
 

M

 МАЛИКОВИЋ Драги
Избор рашко-призренског митрополита 1912. године, 2000.
Цена: 200,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

МАЛИКОВИЋ Драги
Косово и Метохија 1908–1912, 2000.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

МАЛИКОВИЋ Драги
Кредитна политика Италијана у Дубровнику (ХIII–ХVII век), 2001.
Цена 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

МАЛИКОВИЋ Драги
Рад црногорских посланика у парламенту Краљевине СХС од 1921. до 1928. године, 2002.
ПРОДАТО

МАЛИКОВИЋ Драги
Качачки покрет на Косову и Метохији 1918–1924, 2005.
Цена: 600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

МАРИНКОВИЋ Јаворка
Врањска фразеологија са малим фразеолошким речником, 2012.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

МИЛИВОЈЕВИЋ Снежана
Театрализација свакодневног живота, 2004.
Цена: 200,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

МИЛОВАНОВИЋ Ивана
Постконфликтно друштво и свакодневица жена, 2016.
Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

МИРКОВИЋ Eна
Благоје Нешковић,
2018.
Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

МОНОГРАФИЈА Института за српску културу – Приштина 1988-2002, 2002.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

МУДРИ ОРАЧ ЊИВЕ ГОСПОДЊЕ:
споменица Јосифа Цвијовића епископа битољског и митрополита скопског, 2007.
ПРОДАТО

МУМОВИЋ Ана
Косово отворена тема, 2015.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

Н

НЕДЕЉКОВИЋ Зоран
Лавиринт историје – надчовека и последњењг човека, 2009.
Цена: 150,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

НИКОЛИЋ Олга
Српске школе у Вучитрну 1828 – 1912, 1996.
Цена: 200,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

НИКОЛИЋ Олга
Дреница баштина Бранковића, 1998.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

НИКОЛИЋ Серафим
Призрен од средњег века до савременог доба
(урбанистичко-архитектонски развој), 1998. ПРОДАТО

НИКОЛИЋ Стојанчевић Видосава
Етнолошка проучавања Срба у Метохији, 2003.
Цена: 500,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

 

П

ПАВЛОВИЋ Александар
Свакодневни живот колониста на Косову и Метохији 1918-1941. године, 2011.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ПАВЛОВИЋ Благоје
Насеља и миграције становништва општине Лепосавић, 2003.
Цена: 800,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ПАВЛОВИЋ Зоран
Експликација песме, 1998.
Цена: 150,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ПАВЛОВИЋ Зоран
Функција експликације песме, 2000.
Цена: 100,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ПАВЛОВИЋ Зоран
Експликација структуралног приступа, 2003.
Цена 100,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ПАВЛОВИЋ Зоран
Експликација збирке песама “Посртање” Драгомира Костића, 2005.
Цена: 100,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ПАВЛОВИЋ Зоран
Експликација методолошког приступа 2005.
Цена 100,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ПАРЛИЋ Божовић Јасна
Образовање и васпитање у делима српских педагога, 2004.
Цена: 200,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ПЕРИЋ ХАЏИ Нада
Записи из Призрена са извора, 2020.
Цена: 800,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ПЕТРОВИЋ Петар
Свети Сава у Пећи, 2009.
Цена: 150,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ПЕТРОВИЋ Радмило
Речник праисторијске скулптуре, писмености и керамичке индустрије, 2012.
Цена: 800,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ПОПОВИЋ Даница
Српски владарски гроб у средњем веку, 1992.
Цена: 2000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

   

ПОПОВИЋ Мирослав
Стефан Драгутин-верска политика и култ, 2020.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

   

Р

 РАЈКОВИЋ Љубиша
Лирске народне песме југоисточне Србије, 1997.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

РЕБИЋ Чедомир
Естетика унутрашњег и умна виђења, Приштина, 1996.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

РЕБИЋ Чедомир
Светогорска духовност старе српске књижевности, 2000.
Цена 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

РЕБИЋ Чедомир
Дух и истина старе српске књижевности, 2003.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

РЕБИЋ Чедомир
Византијска мисао и умјетност у старој српској књижевности, 2004.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

РЕБИЋ Чедомир
Етика и поетика, 2005.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

РЕБИЋ Чедомир
Духовна кретања код Срба, 2006.
Цена: 400,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

РЕБИЋ Чедомир
Историјска свијест и есхатолошке теме старе српске књижевности, 2007.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

РЕБИЋ Чедомир
Теме источног монаштва и форме византијске поетике, 2008.
Цена 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

РЕБИЋ Чедомир
Духовни смисао истраживања књижевног насљеђа, 2009.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

РЕБИЋ Чедомир
Књижевна дјелатност Срба у помјереним културним центрима, 2010.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

С

СИМЈАНОВИЋ Јован
Друштвена историја Краљева-Ранковићева 1944-1955, 2018.
Цена: 1000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

СЛОВИЋ Срђан
Постмодернизам у друштвеним наукама и међународни односи, 2018.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

СЛОВИЋ Срђан
Аронова теорија међународних односа и анктуелно косовско питање, 2009.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

СЛОВИЋ Срђан
Људска права КEBS/ОЕBS и косовска криза, 2010.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

СЛОВИЋ Срђан
Политички развој Косова и Метохије од распада СФРЈ до доласка мисије EULEХ кроз призму европске безбедности, 2012.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

СЛОВИЋ Срђан, ЗАРКОВИЋ Весна
Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада СФРЈ, 2012.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

СЛОВИЋ Срђан
Косово и Метохија последња етапа распада СФРЈ, 2014.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

СЛОВИЋ Срђан
Реалистичке, либералне, институционалистичке и теорије међународног друштва у међународним односима (Студија случаја Косова и Метохије), 2016.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

Генерал-пуковник СМИЉАНИЋ Спасоје
Пут до неба и звезда: Записи и сећања, 2020.
Цена: 800,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

СТАНКОВИЋ Векослав
Српске школе у Призрену 1810–1950, 2001.
Цена: 200,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

СТИШОВИЋ МИЛОВАНОВИЋ Ана
Нити истог клупка, 2019.
Цена: 600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

Т

 ТАНЧИЋ Драган, ТАНЧИЋ Петар, ДОСТИЋ Синиша,
Организовани криминал – теоријски и методолошки приступ, 2019.
Цена: 1500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ТАНЧИЋ Драган
Основе историјског метода, 2012.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

ТОМАСОВИЋ Ђ. Мирко
Бог је с нама, 2019.
Цена: 600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

У

  

 УРОШЕВИЋ Атанастије
O Kосову – антропогеографске студије, 2001.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

  

Ф

  

ФИЛИПОВИЋ Вук
Поезија Милана Ракића, 1996.
Цена 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

  

Ч

  

ЧОЛИЋ Љиљана
Глигорије Елезовић просветитељ на размеђу цивилизације, 1999.
Цена: 300,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

  

Ш

  

ШУПУТ Марица
Споменици српског црквеног градитељства ХVI–ХVII век, 1991.
Цена: 2000,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

  

II Зборници радова са научних скупова и тематски зборници: 

 

Тематски зборник “НАТО агресија на СРЈ (Републику Србију) да се вечно памти”, 2021.
  ПОРУЧИТЕ

 

Српско-руски односи у прошлости и садашњости, књ. 2, 2018.
Цена: 600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

Српско-руски односи у прошлости и садашњости, књ. 1, 2018.
Цена: 600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

Међународни тематски зборник Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, 2018.
Цена: 1500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Тематски зборник од водећег националног знача “Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава”, књ. 1: Језик, књижевност, социологија и културологија, 2016.
Цена:600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Тематски зборник од водећег националног знача Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, књ. 2: Историја, 2016.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Тематски зборник од водећег националног знача “Традиција, промене, историјско наслеђе, питање државности и националног идентитета на Косову и Метохији”, 2014.
Цена: 600,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Тематски зборник “Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју”, 2012.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Зборник радова “Духовно стваралаштво Чедомира Ребића”, 2011.
ПРОДАТО

 

 

Тематски зборник “Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања”, 2010.
Цена: 500,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Зборник радова “Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена”, 2007.
Цена: 400,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Зборник радова “Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена”, 2006.
ПРОДАТО

 

 

Зборник радова “Српска књижевност на Косову и Метохији 1945–2000. “други део, 2005.
Цена: 200,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Зборник радова “Дело Николе М. Лопичића”, 2005.
Цена: 100,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Зборник радова “Српска књижевност на Косову и Метохији 1945 – 2000”, 2004. Цена: 200,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Зборник радова “Животи дело Атанасија Урошевића”, 2002.
Цена: 200,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Зборник радова “Живот и дело Вука Филиповића”, 2002.
ПРОДАТО

 

 

Зборник радова о Радомиру Ивановићу “Liber amicorum”, 2001. Цена: 200,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Зборник радова “Дело Владете Вуковића”, 2001.
Цена: 100,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Зборник радова “Стара Србија од Берлинског конгреса до 1912. године”, 2001.
Цена: 100,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Зборник радова “Дело Светомира Арсића Басаре”, 2000.
Цена: 100,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

 

Зборник радова “Поезија и поетика Десанке Максимовић”, 1999.
Цена: 100,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

III Библиографије: 

БОЈОВИЋ Манић Јована, Бојовић Снежана
Библиографија радова о Григорију Божовићу, 2016.
Цена: 200,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

БРКОВИЋ Мирјана, ЂОРЂЕВИЋ Ана
Библиографија академика Вука Филиповића, 2004.
Цена: 100,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

ЈОКИЋ Бранко; Јововић Јелица, Библиографија академика Радомира Ивановића (македонистика), 2003.
Цена: 100,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

ЋУПИЋ Жељко; Секулић Весна, Библиографија гласника “Баштина” 1-13, 2002.
Цена: 50,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

ФИЛИЋ Милорад, Атанасије Урошевић (1898-1992) библиографија, 2002.
Цена: 100,00 дин.  ПОРУЧИТЕ

 

IV Каталози: 

ВУКАДИНОВИЋ Зоран; ЂОРЂЕВИЋ Ана, 168. Институт за српску културу – Приштина 1988-2003, 2001.
Цена: 30,00 дин.   ПОРУЧИТЕ

 

ЂУЗА Петар, 167. Стара српска фотографија Косова и Метохије, 1992.
Цена: 100,00 дин.  ПОРУЧИТЕ