Контакт

Назив: Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић

Адреса: Ул. 24. новембар бб

                38218 Лепосавић, Србија

                Поштански фах 56

Телефон / фаx: +381-28-84-311

e – mail: institut.skp@gmail.com

 Жиро рачун: 840-24723-67

 ПИБ: 101262255

Пошаљите нам поруку:


    [recaptcha]