Др Милутин Живковић
научни сарадник

Милутин Живковић         ДР МИЛУТИН ЖИВКОВИЋ рођен је 13. 5. 1986. године у Краљеву где је завршио основну школу и гимназију. Студије историје завршио је на Филозофском факултету у Београду. Дипломирао је на модулу Историје Југославије 2010. године. Уписао је докторске студије 2011. године на истом модулу, код ментора професора др Љубодрага Димића, са темом Санџак 1941-1943.

        У свом досадашњем научно – истраживачком раду показао је интересовање за историју Другог светског рата у Србији, пре свега за простор Косова и Метохије и Рашке области (Санџака). Бавио се проучавањем аспирација и утицаја квинслиншких творевина Велике Албаније и Независне државе Хрватске на поменуте области, управном структуром италијанског и немачког окупационог система, односно друштвеном историјом и етничко – верским сукобима. Осим тога бавио се и темама које се тичу послератне југословенске дипломатије, рада безбедносних служби непосредно после рата на простору Рашке области и уставним променама на Косову и Метохији средином 60–тих година. Истраживао је у многим домаћим и страним архивима у Београду, Краљеву, Новом Пазару, Ужицу, Пљевљима, Загребу, Тирани и Риму. Своје радове објавио је у неколико домаћих научних часописа: Баштина, Историјски гласник, Историја 20. века, Архив. Учествовао је на неколико научних скупова у Србији и иностранству.

        Стипендиста је фонда „1000 младих талената“ Министарства за омладину и спорт.

РЕФЕРЕНЦЕ:

КатегоријаНазив
M46Милутин Живковић, „Arnautović Šerif, Cerović Gavrilo, Eraković Sima, Hadžihasanović Uzeir, Ilić Branko, Karamehmedović Hamdija, Kulenović Džafer“, , Senatori Kraljevine Jugoslavije. Biografski leksikon, urednici, Institut za savremenu istoriju, pp. 52, 69, 96, 117, 125 - 54, 70, 96, 120, 126, 978-86-7403-206-0, 929(497.1), 2016.
M52Милутин Живковић, „Дешавања у Санџаку од Јулског устанка до краја 1941. године“, Баштина, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 31, pp. 247 - 272, 0353-9008, 821.163.41.09-3, 188531724, 2011.
M44Ена Мирковић, М. Живковић, ,,Махмутбеговић (Беголи) Сефедин (1885 – 1946) – сенатор Краљевине Југославије ˮ, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: национални научни скуп са међународним учешћем, tематски зборник од водећег националног значаја, Институт за српску културу, Лепосавић, књ. 2, pp. 155 - 171, 978-86-89025-26-2, 94(497.115)(082.834) 323(497.115)(082.834) 930.85(497.115)(082.834), 2016.
M44Милутин Живковић, Махмудбеговић (Беголи) Сефедин (1885–1944) – сенатор Краљевине Југославије, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 2, pp. 155 - 170, 978-86-89025-26-2, (94497.115)(082.834), 2016.
M52Милутин Живковић, „Стенографска белешка са састанка Јосипа Броза Тита и високих партијских функционера одржаног 20. марта 1967. уочи посете Косову и Метохији“, Архив, Архив Југославије, 1-2, pp. 214 - 218, 1450-9733, 329.15(497.1)"1967"(093.2), 2013.
M46Милутин Живковић, „Radulović Marko, Sočica (Risto) Mujo, Spaho dr Mehmed, Šarković Tihomir, Vukosavljević dr Sreten“, Senatori Kraljevine Jugoslavije. Biografski leksikon, Institut za savremenu istoriju, pp. 252, 271, 272, 290, - 253, 172, 274, 293, , 978-86-7403-206-0, 929(497.1)"1932/1941"(031); 342.531(497.1)"1932/1941"(031); 94(497.1)"1932/1941"(031); ISBN: 978-86-, 2016.
M11М. Живковић, Санџак 1941-1943, докторска дисертација, 2017.
M52Милутин Живковић, „Досије „Смако Шкријељ“ – Прилог проучавању рада Управе државне безбедности на простору Тутина и околине након Другог светског рата“, Баштина, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 33, pp. 179 - 196, 0353-9008, 821.163.41.09-3, 195549964, 2012.
M51Милутин Живковић, „Етничи сукоби на простору Новог Пазара и Рашке у јесен 1941. године“, Војно-историјски гласник, Институт за стратегијска истраживања, Књ. 2., pp. 65 - 87, 0352-3160, 94(497.11)"1941"(093.3) 355.48(497.11)"1941"(093.2), 2013.
M52Милутин Живковић, Штавички срез током прве године окупације
(април – децембар 1941. године), Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 189 - 208, 0353-9008, 323.11(497.11 Тутин)“1941“ 39(497.11 Тутин) 908(497.11 Тутин), 2015.
M14Милутин Живковић, Miasta parnerskie Kraljevo i Zielona Gora. Przуklad wspolpracу miast serbskich i polskich, Polska i Jugoslawia po II wojneswiatowej, Bydgoszcz, pp. 396 - 411, 978-83-8018-095-6, 978-83-8018-095-6, 2016.
M46Милутин Живковић, „Mahmudbegović (Begoli) Sefedin, Muftić Salem, Pešić Petar, Petrović Dobrosav (Dobroslav), Radonić dr Jovan“, Senatori Kraljevine Jugoslavije. Biografski leksikon, Institut za savremenu istoriju, pp. 187, 206, 219, 223, - 189, 207, 222, 224, , 978-86-7403-206-0, 929(497.1)"1932/1941"(031)342.531(497.1)"1932/1941"(031)94(497.1)"1932/1941"(031), 2016.
M51Милутин Живковић, Uspostavljanje saradnje komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda Pavla Đurišića i italijanskih vlasti u Crnoj Gori početkom 1942.godine, Istorija 20. veka, Institut za savremenu istoriju, Beograd, br. 2, pp. 27 - 44 , 0352-3160, 94(497.16:450)"1942"(093.2) 355:929 Ђуришић П.(093.2), 2016.
M45Милутин Живковић, „Дежевски срез у првим месецима окупације (април – септембар 1941. године), Тематски зборник \\\"Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије крозу историју, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, pp. 215 - 250, 978-86-89025-03-3, 930.85(497.115), 3404300, 2012.
M51Милутин Живковић, Aćif Hadžiahmetović Bljuta : prilozi za biografiju 1919-1941, Istorija 20. veka, Institut za savremenu istoriju, Beograd, God. 30, br. 3, pp. 71 - 94, 0352-3160, 32:929 Hadžiahmetović Bljuta A., 2013.
M14М. Живковић, Pobratimski gradovi Loznica i Plock 1968-1991, Jugoslavija i Poljska u XX veku, Institut za savremenu istoriju, Beograd; Društvo istoričara Srbije "Stojan Novaković"; Institut za istoriju i međunarodne odnose, Bidgošć., pp. 447 - 465, 930.85(497.1:438)"1968/1991", 978-86-7403-215-2, 2017.
M52Милутин Живковић, „Неколико докумената о страдању Срба у Новом Пазару као последица етничких сукоба крајем 1941. године“,, Баштина, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 32, pp. 145 - 169, 0353-9008, 821.163.41.09-3, 193012492, 2012.
M51Милутин Живковић, Борбе за ослобођење Нове Вароши 3–5. септембар 1941. године, Војно-историјски гласник, Институт за стратегијска истраживања, 1/2015, pp. 263 - 278, 0042-8442, 94(497.11)"1941"(093.2), 2016.
M44Милутин Живковић, „Арнаутски и муслимански диверзанти у саставу 9. чете 4. пука дивизије Бранденбург“, Тематски зборник "Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији", Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 279 - 306, 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082)930.85(497.115)(082)323.1(=163.41)(497.115)(082)821.163.41.09(497.115)(082), 2014.
M52Милутин Живковић, „Посета Јосипа Броза Тита Косову и Метохији (25–28. марта 1967. године)\", Баштина, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 30, pp. 135 - 151, 0353-9008, 323(497.115)“19, 186399244, 2011.
M52Милутин Живковић, Нови Пазар под окупацијом и судбина новопазарских Јевреја, Баштина, Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, 41, pp. 195 - 209, 0353-9008, 94(497.11 Нови Пазар)"1941/1942"(093.3), 341.485(=411.16)(497.11)"1941/1942"(093.2, 2016.
M52Милутин Живковић, „Извештај италијанске дивизије "Пустерија" о окупацији Нове Вароши крајем јуна 1942. године и војним, политичким и економским приликама у граду и околини, Баштина, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 243 - 271, 0353-9008, 94(497.11)“1941/1942“(093.2), 355.48(497.11)"1941/1942"(093.2), 2014.