Научни сектор

У научном звању:

Др Драган Танчић, научни сарадник, dragan_tancic@yahoo.com

Проф.др Оља Арсенијевић, редовни професор, arsenijevicolja@gmail.com

Др Драгана Јањић,  научни саветник, dragana.janjicka@gmail.com

Др Срђан Словић, научни саветник, drsrdjans@gmail.com

Др Јасмина Ахметагић, виши научни сарадник, jaca.a@eunet.rs

Др Иван Бецић, виши научни сарадник, becic89@gmail.com

Др Весна Зарковић, виши научни сарадник, vesna.zarkovic07@gmail.com

Др Ивана Женарју Рајовић, виши научни сарадник, ivanazenarju@yahoo.com

Др Ана Мумовић, научни сарадник, djordj_ana@yahoo.com

Др Далибор Велојић, научни сарадник, d.velojic@yahoo.com

Др Марија Јефтимијевић Михајловић, научни сарадник,
mjmihajlovic@gmail.com

Др Александар Павловић, научни сарадник, alek.pavlovic@orion.rs

Др Мирјана Бечејски, научни сарадник, becejskim@gmail.com

Др Гордан Бојковић, научни сарадник, gordanb7@gmail.com

Др Бојан Шево, научни сарадник, bojansevo78@gmail.com

Др Звездана Елезовић, научни сарадник, zvezdana.el@gmail.com

Др Ана Стишовић Миловановић, научни сарадник , anaorfelin@gmail.com

Др Ена Мирковић,научни сарадник, ena04111986@gmail.com

Др Петар Ристановић, научни сарадник, petar.ristanovic@gmail.com

Др Јован Симјановић, научни сарадник, jovan_simijanovic@yahoo.com

Др Јасмина Кнежевић, научни сарадник, jasmina_vucetic@yahoo.com

У истраживачком звању:

Марија Савић, докторанд, истраживач – сарадник, marijasavic84@gmail.com

Верица Михајловић, докторанд, истраживач – сарадник,
verica.mihajlovic@yahoo.com

Марина Мијатовић, докторанд, истраживач – сарадник,
marina.mijatovicc@gmail.com

Филип Обрадовић, докторанд, истраживач – приправник, Philipobradovich@gmail.com

  1. Милена Шљивић, докторанд, стручни сарадник,
    milena4music@yahoo.com
  2. Сена Михаиловић Милошевић, докторанд, стручни сарадник,
    sena.mihailovic@gmail.com