Реализовани пројекти

Реализовани пројекат 2011-2019

        Материјална и духовна култура Косова и Метохије (Ев.бр. 178028) 

Реализован пројекат  2006-2010

        Духовне појаве и стварлаштво српског народа на Косову и Метохији од ХV до ХХ века (Ев. бр. 148020)

Реализован пројекат  2001-2005 

        Историјске и националне основе духовне и материјалне културе српског народа на Косову и Метохији (Ев.бр. 1106)