Сарадници

Сарадници:

– 28 запослених (27 у научном сектору, 1 у администрацији)

Научни сектор:

– 20 доктора (1 научног саветника, 5 виша научна сарадника, 14 научних сарадника)

– 3 докторанда, истраживача – сарадника

– 1 докторандa, истраживачa – приправникa

– 3 докторанда, стручна сарадника