Управа

Управни одбор:

Др Далибор Елезовић, председник

Др Јасмина Ахметагић, заменик председника

Проф. др Јасмина Новокмет

Проф. др Тиодор Росић

Доц. др Весна Минић

 
               Др Драган Танчић, директор Института